Privacy policy

Snebo Food Group Snebo Food Group, gevestigd aan Armendijk 3
4641 PB Ossendrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
snebofoodgroup.com Armendijk 3
4641 PB Ossendrecht 0164-612660

T. Snepvangers is de Functionaris Gegevensbescherming van Snebo Food Group Hij/zij is te bereiken via info@snebo.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Snebo Food Group verwerkt geen persoonsgegevens omdat op onze site geen persoonsgegevens achter gelaten kunnen worden. Ook gebruiken we geen social media plugins.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@snebo.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Snebo Food Group verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
N.V.T.

Geautomatiseerde besluitvorming
N.V.T.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
N.V.T.

Delen van persoonsgegevens met derden
N.V.T.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Snebo Food Group gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Snebo Food Group gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

Noodzakelijke cookies:
Name: CookieConsent
Purpose: Stores the userÔÇÖs cookie consent state for the current domain
Expiry: 1 jaar

Name: wordpress_test_cookie
Purpose: Used to check if the userÔÇÖs browser supports cookies
Expiry: Session

Statistics cookies:
Name: _ga
Purpose: Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website.
Expiry: 2 jaar

Name: _gat
Purpose: Used by Google Analytics to throttle request rate
Expiry: session

Marketing cookies:
Name: collect / google analytics
Purpose: Used to send data to Google Analytics about the visitorÔÇÖs device and behaviour. Tracks the visitor across devices and marketing channels.
Expiry: Session

Name: GPS / Youtube
Purpose: Registers a unique ID on mobile devices to enable tracking based on geographical GPS location.
Expiry: Session

Name: PREF / Youtube
Purpose: Registers a unique ID that is used by Google to keep statistics of how the visitor uses YouTube videos across different websites.
Expiry: 8 maanden

Name: VISITOR_INFO1_LIVE / Youtube
Purpose: Tries to estimate the usersÔÇÖ bandwidth on pages with integrated YouTube videos.
Expiry: 179 dagen

Name: YSC / Youtube
Purpose: Registers a unique ID to keep statistics of what videos from YouTube the user has seen.
Expiry: Session

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Snebo Food Group en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@snebo.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Snebo Food Group wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Snebo Food Group neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@snebo.nl

snebo

Your Partner In Onion Products.

This site is registered on wpml.org as a development site.